Hírek
2010. december 10.

„Gyümölcsöző sokféleség”
- pályázati felhívás -

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága - Savaria Múzeum, Vasi Múzeumbarát Egylet

Kedves Pályázók!

Hazánkban, akárcsak az egész világon az élővilág sokféleségének csökkenése sok tekintetben megmutatkozik. Így például a termesztett gyümölcsfajták esetében is. A gyümölcskereskedelemben, illetve a boltok polcain az utóbbi időkben viszonylag kisszámú, de nagyban termesztett, illetve külföldről behozott és forgalmazott fajta uralkodik. Az egykor termesztett gyümölcsfajták nagy változatossága az utóbbi évtizedekben rohamosan lecsökkent, s egyre fogy a még fellelhetők száma. A hagyományos fajták hajdanán permetezés, vegyszerezés nélkül is szépen termettek, jól ellenálltak az időjárás szeszélyeinek, s ízletes, zamatos gyümölcsöt érleltek. Ezek a fajták egyben a jövő nemesítési alapanyagaiul is szolgálhatnak. Nem szabad tehát hagyni, hogy eltűnjenek e gyümölcsöző sokféleség nagyapáinkig még jól ismert tanúi. Ám meg kell becsülnünk és át kell örökítenünk azt a helyi tudást, azokat a falusi családi és kisközösségi hagyományokat is, melyek nélkül a helyi gyümölcskultúrák sohasem létezhettek volna - és a jövőben sem fognak létezni.

Ezért a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága - Savaria Múzeum és a Vasi Múzeumbarát Egylet a Vasi Múzeumfalu Beythe-kertjének gazdagítása érdekében gyűjtőpályázatot hirdet. Célunk a Vas megyében fellelhető régi és helyi gyümölcsfajták (történelmi és tájfajták) gyűjteményének kialakítása, gyarapítása, az archaikus gyümölcskultúra egyedeinek s termesztési-felhasználási hagyományainak megőrzése, valamint mindezek bemutatása és népszerűsítése a Vasi Múzeumfaluban.

Ehhez várjuk azokat a lelkes segítőket, akik vállalkoznak a településükön, illetve annak környezetében (pl. szőlőhegy) fellelhető gyümölcsfélék sokféleségének feltárására és a vele kapcsolatos helyi hagyományok megörökítésére. Különösen az idős, esetleg már pusztulófélben lévő gyümölcsfák számbavételére számítunk. Ehhez nagy segítséget adhatnak a település, illetve az adott telek idős gazdái, akik még az alma-, körte- stb. fajta régi nevét is ismerik. Faegyedenként egy-egy Gyűjtési adatlap kitöltése szükséges, mely azonban - akár egy-egy régi gyümölcsfa példáján - alkalmat ad a helyi hagyományos, vagy a mában meglévő gyümölcskultúra általános leírására, jellemzésére, a változások értékelésére is. Elsősorban alma-, körte-, szilva-, cseresznye-, meggy-, őszi- és sárgabarack, valamint szőlőfajták adatainak gyűjtésére számítunk, de a héjas- és bogyós-gyümölcsűek, elfelejtett gyümölcsfajok, valamint mostoha gyümölcseink idősebb, megkímélt példányaira vonatkozó adatokat is szívesen várjuk.

A témával kapcsolatos tájékozódáshoz ajánlott szakirodalom: Andrásfalvy Bertalan, Bereczki Máté, Brózik Sándor, Csoma Zsigmond, Égető Melinda, Gulácsi Zsuzsanna, Gyulai Ferenc, Holly László, Illés Péter, Mándy György, Mohácsy Mátyás, Nagyváthy János, Németh Márton, Porpáczy Aladár, Rapaics Raymund, Terpó András s különösen Surányi Dezső, míg szépirodalmi vonatkozásban Ambrus Lajos munkái.

Megfelelő számú és minőségű beküldött gyűjtött anyag esetén azokból kiállítást rendezünk, amelynek megnyitásakor az eredményes pályázók elismerésben részesülnek. Az érdekesebb gyümölcsfajta-előfordulásokat felkeressük, azokról oltványt készítünk, amit aztán az adatközlő pályázó ültethet el és fogadhat örökbe a Vasi Múzeumfaluban, ahol nevét a fa mellé helyezett tábla és a pályázat eredményeit ismertető közlemény fogja megörökíteni.
A pályamunkák sugárlemezen (CD) vagy képlemezen (DVD) küldhetők be postai úton az alábbi címre.

Várjuk hát a gyümölcsöző sokféleség megőrzésében segédkező fiatalságot!

GYŰJTÉSI ADATLAP  letölthető pdf
A GYŰJTÉS MELLÉKLETEI  letölthető pdf
ADATLAP-SEGÉDLET  letölthető pdf
ÚTMUTATÓ  letölthető pdf

dr. Balogh Lajos s.k.
botanikus muzeológus, tárvezető
Savaria Múzeum Savaria Múzeum
Telefon: 06 20 360 9944
E-mail: balogh.lajos@savariamuseum.hu

Illés Péter s.k.
néprajzos muzeológus, osztályvezető
Savaria Múzeum Savaria Múzeum
Telefon: 06 20 578 9012
E-mail: illes.peter@savariamuseum.hu

Tóth Kálmán s.k.
titkár
Vasi Múzeumbarát Egylet
Telefon: 06 30 97 33 328
E-mail: titkar@muzeumbarat.hu

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága - Savaria Múzeum
Gyűjteményi és Adattári Osztály
Néprajzi és Történeti tár - Vasi Múzeumfalu
Természettudományi Tár
9701 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9., Postafiók 14.

T: 94 501 941, F: 94 509 682,
Web: www.savariamuseum.hu és www.vasimuzeumfalu.hu

Vasi Múzeumbarát Egylet
9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.
Web: www.muzeumbarat.hu